Portfolio > Polaroid series

PSU Exhibit
Solo Exhibit-Portland State University, installation view
2008